مشاوره حرفه ای و ارائه انواع خدمات بیمه ای

بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان

بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان

قیمت : 30,000 - 5,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی بیمه پارسیان

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی بیمه پارسیان

قیمت : 400,000 - 5,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه پارسیان

قیمت : 300,000 - 5,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه پارسیان

قیمت : 200,000 - 2,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه آتش سوزی مسکونی بیمه پارسیان

بیمه آتش سوزی مسکونی بیمه پارسیان

قیمت : 50,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه مسئولیت تور گردشگری بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت تور گردشگری بیمه پارسیان

قیمت : 200,000 - 2,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی بیمه پارسیان

قیمت : 400,000 - 4,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی بیمه پارسیان

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی بیمه پارسیان

قیمت : 500,000 - 5,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه تجهیزات الکترونیکی بیمه پارسیان

بیمه تجهیزات الکترونیکی بیمه پارسیان

قیمت : 300,000 - 3,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه درمان گروهی بیمه پارسیان

بیمه درمان گروهی بیمه پارسیان

قیمت : 1,000,000 - 3,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه مسئولیت مهد کودک بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت مهد کودک بیمه پارسیان

قیمت : 200,000 - 2,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه‌ نامه هواپیما بیمه پارسیان

بیمه‌ نامه هواپیما بیمه پارسیان

قیمت : 1,000,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه‌ نامه باربری صادراتی بیمه پارسیان

بیمه‌ نامه باربری صادراتی بیمه پارسیان

قیمت : 100,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه‌ نامه باربری وارداتی بیمه پارسیان

بیمه‌ نامه باربری وارداتی بیمه پارسیان

قیمت : 300,000 - 3,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه نامه باربری داخلی بیمه پارسیان

بیمه نامه باربری داخلی بیمه پارسیان

قیمت : 200,000 - 2,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه شخص ثالث بیمه پارسیان

بیمه شخص ثالث بیمه پارسیان

قیمت : 1,000,000 - 3,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه بدنه اتومبیل بیمه پارسیان

بیمه بدنه اتومبیل بیمه پارسیان

قیمت : 350,000 - 8,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور بیمه پارسیان

بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور بیمه پارسیان

قیمت : 100,000 - 2,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس بیمه پارسیان کد 501440

آدرس : نمایندگی: ایران-تهران-تهران-انتهای اتوبان ستاری - شهرک اکباتان - فاز یک - بلوک B2 - جنب ورودی 16

تلفن : 021-44660915, 021-44632212

فکس : 021-44696982

وب سایت : www.parsianinsurance.com


زمینه فعالیت بیمه پارسیان کد 501440


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-44660915, 021-44632212

فکس : 021-44696982

تلفکس : -

وب سایت : www.parsianinsurance.com